Bố ở đảo xa - Con ở nhà có bạn

 • Biểu diễn nghệ thuật, tặng quà con em chiến sỹ nhân Tết thiếu nhi, Trung thu

  • 2015: Biểu diễn “Cải lão hoàn đồng”, tặng 1.600 xuất quà tại BTL V4 – CR

  • 2016: Biểu diễn “Đám cưới chuột”, tặng 1.000 xuất quà tại BTLHQ – Hải Phòng

  • 2017: Biểu diễn “Sự tích cây khế”, tặng 1.000 xuất quà tại BTLV3 – Đà Nẵng

  • 2018: Biểu diễn nghệ thuật, tặng 3.000 xuất quà tại BTLV2, BTLV4

  Biểu diễn nghệ thuật “Bão tố Trường Sơn” cho CB-CS tại Vùng 4 Hải quân

Đăng nhập

Quên mật khẩu?