Môi trường xanh cho biển đảo Tổ quốc

Máy lọc nước biển thành nước ngọt

  • Năm 2015: Thí điểm máy NT-30, công suất 50 lít/giờ cho đảo Trường Sa Đông.
  • Năm 2018: Tặng 04 máy công suất 200 lít/giờ cho các đảo: Trường Sa Đông, Sinh Tồn Đông, Tốc Tan C, Phan Vinh A.
  • Năm 2019: Tặng 05 máy công suất 250 lít/giờ cho các đảo: Đá Nam, Đá Thị, Đá Lớn C, Sinh Tồn, Cô Lin.

Trồng cây phủ xanh các đảo

  • Năm 2015: Thí điểm máy NT-30, công suất 50 lít/giờ cho đảo Trường Sa Đông.
  • Năm 2018: Tặng 04 máy công suất 200 lít/giờ cho các đảo: Trường Sa Đông, Sinh Tồn Đông, Tốc Tan C, Phan Vinh A.
  • Năm 2019: Tặng 05 máy công suất 250 lít/giờ cho các đảo: Đá Nam, Đá Thị, Đá Lớn C, Sinh Tồn, Cô Lin.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?